Med tanke på att vi närmar oss juletid
så vill vi passa på att be er om att beställa  i god tid .
Vår plakater och annonser från trolle@moor.one
Her kan du skanna QR kod
PÅ JUL PLATTE
och spara den i mobilen osv

Her kan du skanna QR kod
PÅ JUL LANDGÅNG
och spara den i mobilen osv
Her kan du skanna QR kod
PÅ JUL FLÄSKESTEK
och spara den i mobilen osv